در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری ” ارزیابی و تدوین نورم ویژگی های آنتروپومتریکی، عوامل آمادگی جسمانی، عملکرد حرکتی و مهارتی هندبالیست های نخبه ایرانی”به پژوهشگران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر رویا عسکری مسئول گروه پژوهشی این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفتند: با توجه به این که سبزوار مهد هندبال بوده و هست  و علاقه ی جوانان کشور به این رشته نیز قابل ملاحظه می باشد، استفاده از شیوه های علمی و دقیق می تواند در راه رسیدن به اهداف قهرمانی بسیار کمک کننده باشد. از طرفی سبزوار  همیشه جوانان مستعدی را تقدیم جامعه ی هندبال نموده و مربیان با تجربه ای را در سطوح مختلف ملی و بین المللی داراست.

آگاهی از ساختارهای جسمانی و مهارت های حرکتی و تکنیکی در سطوح مختلف سنی  می تواند راهنمای بسیاری از مربیان و بازیکنان و علاقمندان به این رشته باشد. معمولا نورم های بازیکنان نخبه  در دنیا برای استعدادیابی و ظرفیت های آینده ورزش های قهرمانی درنظر گرفته می شود. امید با جمع آوری اطلاعاتی دقیق بتوانیم با بومی سازی نورم ها، جوانان شایسته و با استعدادی را تقدیم تیم های آینده رشته هندبال نماییم.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: با توجه به تعامل سازنده ای که بین دانشگاه حکیم و فدراسیون هندبال برقرار شده و همینطور حضور موثر دانش آموختگان دانشکده علوم ورزشی در سطوح مدیریتی کلان این رشته مثل آقای خوشنویس و آقای حسین شهابی که  در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (گرایش مدیریت ورزشی) دانشگاه حکیم تحصیل کردند وبه ترتیب مدیریت استعدادیابی فدراسیون هندبال و ریاست اداره ورزش و جوانان سبزوار را بر عهده دارند، مجددا سبزوار قله ی هندبال کشوری را فتح و جایگاه واقعی خود را بدست آورد.

دکتر رویا عسکری به نمایندگی از گروه  هدف از اجرای این طرح را ارائه ی نورم های ملی برای ویژگی های تن سنجی (آنتروپومتریک)  و شاخص های آمادگی جسمانی و مهارت های اساسی تکنیکی و حرکتی ویژه هندبال در سطوح مختلف تیم های ملی نوجوانان و جوانان  (دختر و پسر) عنوان نمود تا در مراکز استعداد یابی کل کشور برای گزینش بهتر و دقیق تر بازیکنان مورد استفاده قرار گیرد.