قرارداد پژوهشی ” جایابی و تنظیم بهینه رله‌های حذف بار فرکانسی در شبکه خراسان ” بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت برق منطقه ای خراسان به ارزش چهارصدو چهل و چهار میلیون ریال منعقد شد.

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی (عضو هیئت علمی گروه برق ) و پژوهشگر این قراداد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه هدف از این پروژه را طراحی استراتژیهای صحیح بارزدایی در شبکه برق منطقه خراسان در حوادث مختلف شبکه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین شاخصه ها در میزان توسعه یافتگی جوامع میزان مصرف انرژی الکتریکی است، اظهار داشت: تامین انرژی الکتریکی بصورت بی وقفه و با تداوم سرویس بالا همواره یکی از دغدغه های اصلی بهره‏برداران شبکه‏های قدرت است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: با توجه به اینکه یک شبکه قدرت وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق را بر عهده دارد، بهره‏برداری از شبکه‏های قدرت نیازمند روش‏های حفاظت شبکه برای حفظ پایداری شبکه در مقابله با حوادث مختلف است. در این میان حذف بار به عنوان ابزاری نهائی و کارآمد برای حفظ پایداری فرکانس و ولتاژ پس از بروز حادثه مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: انحراف بیش از حد فرکانس شبکه از مقدار نامی خودش (۵۰ هرتز) در شرایط حادثه می‏تواند منجر به فروپاشی شبکه و در نتیجه خاموشی‏های سراسری در کشور شود. در این شرایط یک استراتژی بارزدایی کنترل شده و مناسب می‏تواند اقدام متقابلی در برابر افت ناگهانی فرکانس و مانع خاموشی‏های سیستم شود.

دکتر حاجی آبادی اظهار داشت: دکتر مهدی صمدی (عضو هیئت علمی گروه برق و مهندس علی غزنوی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه حکیم سبزواری) دیگر پژوهشگران همکار در این قرارداد هستند.