بیش از ۹۰۰ جلد کتاب و نشریه تخصصی از سوی بنیاد دایره المعارف اسلامی به مجمع علمی استادان الهیات دانشگاه حکیم سبزواری اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بالغ بر ۹۰۰ جلد کتاب و مجله تخصصی با عنایت مدیر عامل و مسئولان محترم بنیاد دایره المعارف اسلامی(منتشر کننده دانشنامه جهان اسلام)، به ویژه دکتر حسن سید عرب رئیس کتابخانه آن مرکز و به همت آقای دکتر علیرضا اشتری تفرشی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری، به مجمع علمی استادان دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری اهدا شد و کار انتقال این کتاب ها توسط  بنیاد در روز یکشنبه ۱۱شهریور ۱۳۹۷ انجام گردید.

دکتر سید محمدکاظم علوی، رئیس  دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ضمن تشکر از مسئولان محترم بنیاد دایره المعارف اسلامی و آقای دکتر اشتری، اهداء این آثار به مجمع علمی استادان الهیات دانشگاه حکیم سبزواری را نشاندهنده جایگاه مهم این دانشگاه در جامعه علمی و دانشگاهی کشور دانسته و ابراز امیدواری کرده که توسعه این ارتباطات و همکاری ها بتواند بیش از پیش به ارتقای این جایگاه علمی بینجامد.