اولين جلسه شوراي فرهنگي با حضور رئيس جديد دانشگاه

در ابتداي جلسه آقای دکتر حدادنیا ضمن تبریک حلول ماه پر سعادت ربیع الاول، از زحمات دکتر محمدیان و همچنين تلاش اعضاي شورای فرهنگی تشکر نمود.

ایشان وظیفه شورای فرهنگی را همچون کشاورزی دانست که مسیر را براي آبياري بهتر زمين باز می کند و سایر قسمت ها  همچون آبي هستند که در اين مسير حرکت مي نمايند و اگر در کار اين کشاورز خللي وارد شده و آب رها گردد، جمع آوری آن بسيار مشکل خواهد بود.

SONY DSC

رئيس دانشگاه با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید نمود که بایستی برای کلیه برنامه های دانشگاه پیوست فرهنگی تهیه شود.

دکتر حدادنيا همچنين با ذکر توصیه های مقام عالی وزرات علوم،افزود:

SONY DSC

دانشگاه، باشگاه سياسي نيست و ما بایستی در زمینه کارهای فرهنگی که موجب آرامش محیط می شود فعالیت بیشتری داشته باشیم به طوری که محیط برای انجام بهتر کارهای علمی فراهم گردد.