اولین جلسه شورای فرهنگی با حضور رئیس جدید دانشگاه

در ابتدای جلسه آقای دکتر حدادنیا ضمن تبریک حلول ماه پر سعادت ربیع الاول، از زحمات دکتر محمدیان و همچنین تلاش اعضای شورای فرهنگی تشکر نمود.

ایشان وظیفه شورای فرهنگی را همچون کشاورزی دانست که مسیر را برای آبیاری بهتر زمین باز می کند و سایر قسمت ها  همچون آبی هستند که در این مسیر حرکت می نمایند و اگر در کار این کشاورز خللی وارد شده و آب رها گردد، جمع آوری آن بسیار مشکل خواهد بود.


SONY DSC

رئیس دانشگاه با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید نمود که بایستی برای کلیه برنامه های دانشگاه پیوست فرهنگی تهیه شود.

دکتر حدادنیا همچنین با ذکر توصیه های مقام عالی وزرات علوم،افزود:


SONY DSC

دانشگاه، باشگاه سیاسی نیست و ما بایستی در زمینه کارهای فرهنگی که موجب آرامش محیط می شود فعالیت بیشتری داشته باشیم به طوری که محیط برای انجام بهتر کارهای علمی فراهم گردد.