اولین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی سبزوار با معرفی برگزیده ها به کار خود پایان داد.
نفرات برتر اولین جشنواره ایده های کارآفرینی سبزوار:
🔹بخش کشاورزی:
🔺نفر اول حسن لطف آبادی
🔺نفر دوم علی خیابانی و رضا ایزی
🔺نفر سوم طوفان رستمی و معظم توکلیان
🔹بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
🔺نفر اول صابر سلیمانی کوشکی
🔺نفر دوم محبوبه سادات حسینی شاد
🔺نفر سوم فیروزه کاویان
🔹بخش فناوری اطلاعات
🔺نفر اول علی شکیبی
🔺نفر دوم امید طاهرنیا
🔺نفر سوم مجتبی قاسمی سرشت