اولین جلسه تأسیس انجمن آزمایشگاه های علمی در دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری در تاریخ ۲/۳/۹۶ تشکیل شد.

در این جلسه دکتر علیائی مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آزمایشگاهیان در مسیر رشد و توسعه علمی کشور گفت: از سال ۹۲ فاز عملیاتی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) با فعالیت های گسترده در حوزه هایی چون طراحی و راه اندازی سامانه شاعا، استقرار نظام HSE در آزمایشگاه های دانشگاه هاو پژوهشگاه ها، انتشار نشریه شاعا و … شروع به کار کرده و همچنان با قوت تمام رو به گسترش است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مراسم روز آزمایشگاه در دو سال متوالی برگزار شده است و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال پیامی برای این سمینار حمایت خود و مجموعه وزارت را از جمع آزمایشگاهیان  نشان می دهند.
رئیس ستاد شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) خاطر نشان کرد: هدف از تشکیل این جلسه تأسیس انجمنی علمی در حوزه آزمایشگاهی کشور است و انتخاب اعضا با لحاظ نمودن تنوع در رشته های دانشگاهی آزمایشگاهی، پراکندگی جغرفیائی و استفاده از افراد تاثیر گذار در این حوزه است.

در ادامه جلسه دکتر آقائی رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه و سردبیر نشریه شاعا ضمن خیر مقدم به مدعوین و اعضای هیأت مؤسس انجمن در خصوص ضرورت وجود این انجمن با موضوعات آزمایشگاهی سخنرانی کرد و گفت : با همفکری و همکاری انجمن آزمایشگاه های علمی ایران می توان برنامه های شبکه شاعا را پیش برد.
ایشان ضمن قرائت پیش نویس پیشنهادی در خصوص ضرورت ایجاد انجمن آزمایشگاه های علمی ایران موضوعاتی چون توسعه شبکه¬ای ملی جهت تبادل اطلاعات، ایده¬ها و روش¬های نوین آزمایشگاهی بین اعضاء، برگزاری دوره¬های آموزشی فنی و تخصصی مرتبط با آزمایشگاه در راستای رشد و توسعه دانش و توانمندی¬های حرفه¬ای اعضاء، ایجاد زمینه¬های لازم جهت استانداردسازی آزمایشگاه¬ها و رعایت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدیریت مؤثر و کارآمد آزمایشگاه¬های علمی و تحقیقاتی در راستای اهداف فناورانه و نوآورانه کشور از جمله مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی و استقرار سیستم¬های تعمیر و نگهداری پیشرفته آنها، فراهم نمودن بستر لازم جهت ایجاد رشته¬های علمی مرتبط با آزمایشگاه¬های علمی و تحقیقاتی و نگاه حرفه¬ای و تخصصی به این حوزه از جمله رشته¬های کارشناس آزمایشگاه¬های علمی و تحقیقاتی و یا ساخت و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، برگزاری همایش¬های سالیانه نظیر همایش روز ملی آزمایشگاه و استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، حمایت و تثبیت جایگاه سازمانی کارشناسان آزمایشگاه ها، جلوگیری از خرید های موازی تجهیزاتی و تعریف تعرفه های آزمایشگاهی و … را مطرح کرد.

این جلسه با معرفی اعضای هیأت مؤسس و ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای دانشگاه های و پژوهشگاه های مربوطه در حوزه آزمایشگاه های مرکزی ادامه پیدا کرد.
در ادامه جلسه در خصوص اسامی پیشنهادی برای انجمن ، طراحی لوگو، ایجاد سایت اینترنتی صحبت شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) دکتر علیائی، رئیس دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رؤسای آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه های تهران(پردیس علوم کشاورزی)، حکیم سبزواری، هرمزگان، مراغه، کاشان، تربیت مدرس، شهید بهشتی و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف و جمعی از کارشناسان دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری برگزار شد .