آمادگی حوزه معاونت دانشجویی در استقبال از دانشجویان جدید

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور هماهنگی حوزه های مختلف معاونت دانشجویی، جلسه ای در روز سه شنبه در سالن پردیسان برگزار شد.

در ابتدای جلسه معاون دانشجویی برای تمامی پرسنل خدوم و زحمت کش حوزه معاونت دانشجویی که در جهت خدمت رسانی به دانشجویان و فراهم ساختن بستری مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهای آنها تلاش می نمایند تقدیر و تشکر کرد.

دکتر انتظاری تکریم ارباب رجوع به عنوان اصلی مهم در جذب و نگهداشت دانشجویان به خصوص با توجه به رقابتی شدن دانشگاه ها در جذب داوطلبان مستعد و علاقه مند را یادآور شد و در راستای عملیاتی شدن آن تاکید نمود.

وی افزایش سطح کیفی ارائه خدمات به دانشجویان و نیز هدفمند سازی ارائه خدمات را در حوزه دانشجویی به عنوان استراتژی دانشگاه مطرح و به تلاش حوزه های مختلف درفرایند محوری امور و استفاده از ابزار و تکنولوژی های جدید در جهت افزایش راندمان و کوچک سازی امور و افزایش سطح رضایتمندی ارباب رجوع تاکید کرد.

وی همچنین توجه به ورزش دانشجویان به خصوص ورزش های همگانی و خوابگاهی و همچنین سلامت روح و روان دانشجویان و شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و توجه ویژه به آنها از وظایف اصلی و مهم در حوزه دفتر مشاوره و تربیت بدنی دانسته و تاکید ویژه ای برای آماده سازی و بسترسازی این حوزه در آستانه سال جدید داشت.

دکتر انتظاری توجه ویژه به سند حجاب و رعایت اخلاق اسلامی در فضای علمی دانشگاه را از بسیار مهم دانسته و بر لزوم توجه بیشتر سرپرستان  خوابگاه ها به این امر اشاره نمود.

در ادامه مدیر دانشجویی از تلاش موثر و ارزشمند کارکنان حوزه دانشجویی در ارائه خدمات متنوع رفاهی- معیشتی به دانشجویان قدردانی و اظهار امیدواری نمود که همکاران حوزه معاونت دانشجویی همانند سنوات گذشته با انگیزه مضاعف خود را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به دانشجویان درسال تحصیلی ۹۵-۹۴ مهیا نمایند.