اولین جلسه هیات امنا کوی دانشگاه بر اساس ساختار جدید، در راستای هدفمندکردن فعالیت های اجرایی و عمرانی کوی دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل شد.SONY DSC