جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی،‌ نقد و مناظره با حضـور آقایان دکتر مصطفی اسماعیلی “رئیس کمیته‌های دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی،‌ نقد و مناظره” و دکتر مسگر “معاون حمایت و گفتمان‌سازی کرسی‌ها” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
دکتر مولوی، رییس دانشگاه در اغاز جلسه ضمن خیرمقدم به مهمانان به معرفی دانشگاه و موفقیت های ملی و بین المللی دانشگاه پرداخت و تاکید کرد که تلاش مدیریت دانشگاه بر افزایش کیفیت در آموزش و پژوهش با تکیه بر خرد جمعی است.
سپس دکتر سید محمد کاظم علوی، ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی گزارشی از برگزاری کرسی های ترویجی در دانشگاه ارائه نمود و اظهار داشت که تا کنون ۷ کرسی با موضوعات فقهی، فلسفی و تاریخی در دانشگاه برگزار شده و قرار است ۴ کرسی هم در سال جاری برگزار شود.
دکتر اسماعیلی، “رئیس کمیته‌های دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی،‌ نقد و مناظره” ضمن معرفی انواع کرسی ها، اعلام کرد: در جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی و ترغیب به ارائه کرسی های تخصصی سازوکارهایی از جمله اختصاص گرنت و دیگر امتیازات پژوهشی علاوه بر امتیازات مطابق بند ۱۴ از ماده ۳ اندیشیده شده است.
رئیس کمیته‌های دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی،‌ نقد و مناظره، دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان دانشگاه پیشرو در برگزاری کرسی های ترویجی دانست و اعلام کرد که این دانشگاه قابلیت برگزاری کرسی های تخصصی را نیز دارد.
سپس دکتر مسگر، “معاون حمایت و گفتمان‌سازی کرسی‌ها” اعلام داشت به افرادی که کرسی موفق برگزار نمایند، امتیازاتی اعطا خواهد. همچنین این افراد ضمن معرفی به بنیاد نخبگان، آثارشان نیز بدون داوری در جشنواره بین المللی فارابی انتخاب خواهد شد. از دیگر امتیازات برای این افراد گنجاندن نظریات آنها در کتب سازمان سمت و اعطای سند و گواهی کامیابی در همایش دو سالانه می باشد.

[foogallery id=”3961960″]

در پایان این جلسه طی حکمی از سوی آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه، رییس دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، آقای دکتر مولوی به عنوان رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه حکیم سبزواری به مدت ۲ سال منصوب شدند.

پس از این جلسه آقای دکتر مسگر و آقای دکتر اسماعیلی از مجتمع علوم انسانی بازدید کرده و ضمن دیدار با اعضای هیات علمی در دفتر دانشکده الهیات به گفتگو و تبادل نظر درخصوص کرسی ها پرداختند.