با اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی دانشگاه توسط مدیریت عمرانی و توسعه پایدار و آغاز بهره برداری از این طرح در دهه مبارک فجر، از هدر رفت یک میلیون لیتر آب جلوگیری شد.

دکتر امیری راد در خصوص نتیجه ی این طرح گفت: در بارندگی های اخیر خوشبختانه مخزن یک میلیون لیتری طرح جمع آموری آب های سطحی کاملا پر شده است که در آبیاری فضای سبز دانشگاه استفاده خواهد شد.

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه ضمن تاکید بر اجرای طرح های مدیریت سبز گفت: با اجرای طرح های مدیریت سبز در دانشگاه از جمله نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب، نصب کنتورهای پایش مصرف آب، تغییر در الگوی کشت درختان، حذف چمن های پرمصرف و سایر اقدامات بهینه سازی در دانشگاه، امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۵% در مصرف آب صرفه جویی شده است که این روند با توجه به طرح های در دست اقدام مانند راه اندازی تصفیه خانه شماره ۱ (به ظرفیت روزانه ۳۰ هزار لیتر تصفیه فاضلاب) و تبدیل آن به آب  قابل مصرف در فضای سبز دانشگاه ادامه خواهد داشت.