معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری از فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی دو رشته ای این دانشگاه  در مقطع کارشناسی خبر داد.
مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از آیین نامه های آموزشی موجود در رابطه با استعدادهای درخشان که تا کنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی مقطع کارشناسی می باشد، گفت: برای اولین بار در تاریخ دانشگاه ” مصطفی صاحبکاری” دانشجوی رشته برق الکترونیک با بهره مندی از تسهیلات استعداد درخشان و بر پایه آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی موفق شد به طور همزمان از دو رشته مهندسی برق الکترونیک و مهندسی برق قدرت از دانشگاه حکیم سبزواری دانش آموخته شود.