نخستین دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از رساله خود  فارغ التحصیل شد.

به گزارش چهارشنبه روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، مریم محمدپور، دانشجوی رشته مهندسی مواد پیشرفته دانشگاه حکیم سبزواری  با دفاع از رساله خود با عنوان «بررسی روش ساخت، مورفولوژی و خواص نانوذرت هیبریدی پلی اکریلات -سیلیکا در سیستم همزمان»با راهنمایی دکتر غلامعلی فرزی دانشیار گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری، با کسب درجه عالی موفق به پایان تحصیلات خود در این رشته در مقطع دکتری شد.

گفتنی است دراین پژوهش با کنترل شرایط فرآیندی، انواع نانوذرات هیبریدی اکریلات- سیلیکا با قابلیت کنترل مورفولوژی تهیه شده و  پس از مشخصه‌یابی و تعیین خصوصیات ساختاری، قابلیت استفاده از آن ها به عنوان پوشش های سخت و ضد خراش همراه با عملکرد ضد خوردگی و ضد باکتریایی مناسب، با کنترل مورفولوژی و پارامترهای موثر بر فرآیند مطالعه شده است، چاپ ۲ مقالهISI و ۴ مقاله کنفرانسی به همراه ۲ مقاله ISI در حال انتشار بخشی از دستاوردهای این رساله است که تاکنون از آن استخراج شده است.

لازم به یادآوری است هیات داوران این جلسه دفاع را دکتر علیرضا مهدویان استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی -تهران و  دکتر رضا طیبی استاد دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل داده بوند، همچنین در این جلسه دفاع دکترعلی اصغر مولوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر بهمن کروجی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دکتر غلامرضا تدین فر رییس دانشکده مهندسی و نماینده تحصیلات تکمیلی نیز حضور داشتند.