اولین دوره تخصصی-تعاملی”پروپوزال نویسی گرنت های بین المللی”

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
 اولین دوره تخصصی-تعاملی ” پروپوزال نویسی گرنت های بین المللی”.
 مدت زمان دوره: ۳ ماه از ابتدای اسفندماه ۹۹.
 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۹ بهمن ۹۹.
لینک ثبت نام:
Evand.com/events/int-grant