مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: اولین دوره مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹ کشور ۶تا۸ بهمن ماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

دکتر محمدرضا شهابی کاسب در گفت و گو با روابط عمومی افزود: کارکنان زن دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان در قالب هفت تیم در این رقابت ها حضور دارند.

روانشناس ورزشی تیم ملی دارت بزرگسالان کشور اظهار کرد: تیم های ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سمنان، دانشگاه شاهرود، دانشگاه بیرجند، دانشگاه دامغان، دانشگاه اسفراین و دانشگاه حکیم سبزواری تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستند.

دکترشهابی با اشاره به اینکه رقابت ها در دو روز برگزار می شود که روز نخست مسابقات به صورت انفرادی و روز دوم مسابقات به صورت دوبل برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در پایان دو روز تیمی که بیشترین امتیازات را در جمع بندی کلی کسب کند به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات شناخته می شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای همگانی ورزش دارت در کشور برشمرد و گفت: با توجه به  استقرار مرکز پژوهش های علمی دارت کشور در دانشگاه حکیم سبزواری امیدواریم بتوانیم با برگزاری اینگونه برنامه ها به صورت علمی و تخصصی به توسعه ورزش دارت در کشور کمک کنیم.