جهت مشاهده اولین شماره خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری بر روی اینجا کلیک کنید.