به اطلاع می رساند فراخوان دور اول «طرح گرنت جـوانه» از ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ روی آدرس Techgrant.msrt.ir آغاز شده است. یادآور می شود که برنامه گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرح‌ریزی شده است. این برنامه با حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)ی دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا در قالب «طرح جوانه» برنامه ریزی شده است.
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند،‌ مخاطبین اصلی طرح جوانه خواهند بود و با توجه به اینکه سازمان حامی در فراخوان اول پارک فناوری اطلاعات می‌باشد، زمینه‌ی دستاورد پارساها می‌بایست مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات باشد.
اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه به عنوان مسئول اجرایی نمودن این طرح با شماره تماس ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۳۰ و ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۶ آماده پاسخگویی به سوالات خواهند بود.