رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از افتتاح اولین مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری  دانشگاه های کشور در دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

دکتر جواد حدادنیا در نشست هم اندیشی که صبح امروز و با حضور معاون امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور در دانشگاه حکیم سبزواری  تشکیل شد، با اشاره به افتتاح مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزورای در آینده نزدیک گفت: امیدواریم با حمایتی که از سوی وزارت  از این مرکز به عمل می آید، مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزورای بتواند منشاء تحولات فرهنگی مثبتی در سطح منطقه شود.

دکتر جواد حدادنیا در ادامه به افزایش ۵ برابری اعتبارات فرهنگی  دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به سال ۹۲ اشاره کرد و ادامه داد: این افزایش اعتبارات سبب شد بیش از ۷۰۰ برنامه فرهنگی طی سال ۹۴ و شش ماهه سال ۹۵  در دانشگاه  شاهد باشیم.

وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی  دانشگاه حکیم سبزواری در سطح دانشگاه های کشور افزود: برنامه های فرهنگی دانشگاه حکیم سبزورای در سطح معاونت فرهنگی وزارت علوم همواره  شاخص و زبانزد است.