اولین نشست تخصصی دبیرخانه علمی بازآفرینی شهری منطقه پنج کشوربا حضور نمایندگان دانشگاههای منتخب شش استان شرقی کشور شامل استانهای سیستان و بلوچستان؛کرمان؛یزد و خراسانهای جنوبی ؛رضوی و شمالی در محل ستاد این دبیرخانه در تالار بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری و از طریق فضای مجازی در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۱ برگزار گردید.

ایجاد مناطق پنج گانه بازآفرینی شهری کشور متشکل از مجموع استان های حوزه های مختلف جغرافیایی به پیشنهاد شرکت بازآفرینی شهری ایران و ذیل مجموعه حوزه اداری وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته آغاز و هدف از راه اندازی آن شناسایی و ترویج تجربیات برتر اجرایی حوزه بازآفرینی شهری در مناطق همگن کشور به منظور استمرار بهینه سیاستهای اجرایی بازآفرینی شهری بوده است.

دکتر محمد جواد صفایی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و دبیر این نشست تخصصی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ضمن بیان این مطالب؛اعلام کرد مسئولیت دبیرخانه منطقه پنج از ابتدای تشکیل با توجه به کارکرد فعالانه سیاستهای اجرایی بازآفرینی در شهر سبزوار به شهرداری این شهر واگذار و این دبیرخانه در محل اداره بازآفرینی و فضاهای شهری این سازمان مستقر گردیده و مسئولیت اداره دبیرخانه با آقای دکتر مهدی برزویی می باشد.این دبیرخانه که کار هماهنگی برنامه ریزی ارتباطات حوزه بازآفرینی شش استان  شرقی کشور را بر عهده دارد از دو زیر مجموعه تخصصی شامل دبیرخانه اجرایی و دبیرخانه علمی بهره می گیرد اداره دبیرخانه اجرایی به معاونت بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و مدیریت دبیرخانه علمی منطقه پنج به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار و دبیر آن اقای دکتر مولوی ریاست دانشگاه می باشند.

وی در زمینه اهداف تشکیل و فعالیت این دبیرخانه علمی گفت:مهمترین هدف راه اندازی این دبیرخانه مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شرق کشور در مطالعه و شناسایی تجربیات برتر اجرایی بازآفرینی منطقه و تبدیل آنها به بسته های دانشی قابل ترویج می باشد در واقع دانشگاهها با تاکید بر سیاست مسئله محوری و ارتباط نزدیک با جامعه به دنبال شناخت مسائل و مشکلات موجود در بخشهای مختلف جامعه و ارائه راه حلهای مناسب برای آنها می باشند یکی از این حوزه ها قطعا حوزه مسائل شهری است که به دلیل تنوع موضوعات؛انباشت مسائل و در برگیری سه چهارم جمعیت کشور به عنوان جامعه هدف مورد توجه جدی دانشگاهها بوده و با توجه به وجود انواع تخصصهای مورد نیاز حوزه شهری در دانشگاهها این توجه در حوزه ارتباط دانشگاه  با جامعه نمود عینی پیدا کرده است.

قطعا سیاستهای اجرایی بازآفرینی شهری یکی از جامع ترین سیاستهای حل مشکلات متنوع جامعه در حال حاضر بوده که با دیدی سیستمی و از ابعاد گوناگون مباحث شهری را مورد توجه قرار داده و حضور دانشگاهیان به عنوان یک ضرورت در آن می تواند ضمن تبدیل این تجربیات ارزشمند به بسته های دانشی ؛با ایجاد شبکه های ارتباطی کارآمد مابین هسته های دانشی شهرهای منطقه روند اجرایی این سیاستها را تسهیل کند.

وی ادامه داد:در اولین جلسه با حضور نماینگان یازده دانشگاه منطقه پنج بازآفرینی شهری؛علل تشکیل دبیرخانه علمی تشریح و بر ضرورت ادامه کار آن تاکید شد

در این جلسه ابتدا توسط دبیر نشست ؛سابقه بازآفرینی در کشور ؛فعالیتهای انجام شده توسط دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه بازآفرینی از جمله برگزاری همایشها و طرحهای تحقیقاتی و نیز ماموریت اعضا هیات علمی در زمینه ارتباط با جامعه در دبیرخانه منطقه؛کمک به برگزاری وبینارها؛پیگیری مستند سازی فعالیتهای بازآفرینی شهر سبزوارتشریح گردید

سپس آقای دکتر مولوی ریاست دانشگاه حکیم سبزواری و مسئول دبیرخانه علمی منطقه ضمن  تشکر از ریاست دانشگاههای منطقه در توجه به این مسئله و معرفی نماینده به این جلسه به میهمانان جلسه خیر مقدم گفت و ضرورت ارتباط مستمر دانشگاه با جامعه را تشریح نمود ایشان افزود:رویکرد بازآفرینی رویکردی چند جانبه است که همه مسائل اجتماعی؛فرهنگی؛اقتصادی؛کالبدی و زیستی را در بر می گیرد و این نوع نگاه برتری روشنی نسبت به رویکردهای قبلی داشته و با فعال  کردن ارتباط دانشگاه با جامعه می توان شاهد اثربخشی دانشگاه در این حوزه بود ؛اشاره به تجارب برتر جهانی در این موضوع و لزوم تسری آن به جامعه از طریق دانشگاه؛ضرورت ایجاد پژوهشکده مشترک مطالعاتی در منطقه پنج  توسط دانشگاهها بر اساس بخشنامه های جدید ؛ایجاد رشته های تخصصی بازآفرینی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای سطح منطقه  و لزوم توجه به سمن ها و سازمانهای مردم نهاد و بهرگیری بیشتر از آنها از دیگر توصیه های ریاست دانشگاه به اعضا دبیرخانه علمی بود.

در ادامه آقای  دکتر محمد علی طالبی  عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  و شهردار دو دوره در شهر سبزوار که مسئولیت مطالعات طرحهای بازآفرینی استان خراسان رضوی و استانهای همجوار  در قالب پهنه شمالشرق را به عهده دارند طی سخنانی ضمن ابراز  خوشحالی از راه اندازی این دبیرخانه ظرفیت های کار در این حوزه را گسترده توصیف کرده و افزود:حدود ۲۷۰۰ محله در مناطق شهری کشور نیازمند توجه جدی به  اجرای سیاستهای اجرایی بازآفرینی هستند که این موضع گستردگی دامنه کار را نشان میدهد این محلات در قالب پنج موضوع بافتهای فرسوده؛بافت تاریخی؛روستاههای الحاقی؛لکه های ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی توزیع گردیده و  حدود ۲۲ میلیون نفر در آنها زندگی می کنند که  نیازمند تداوم اجرای این سیاستها هستند در این زمینه پیشنهاداتی از جمله ترجمه متون علمی روز دنیا توسط اعضا هیات علمی؛ضرورت ایجاد کتابخانه مشترک بازآفرینی؛انجام پروژهای مشترک مطالعاتی ؛اصلاح آئین نامه های ارتقا اعضا هیات علمی جهت تشویق بیشتر بر حضور در این حوزه و تعیین مشاور حوزه بازآفرینی در دانشگاهها مطرح نمود.

آخرین سخنران آقای دکتر مهدی برزویی مسئول دبیرخانه منطقه پنج بازآفرینی از شهرداری سبزوار بود که ضمن ابراز رضایت از حضور گسترده تر دانشگاه ها  در حوزه بازآفرینی از منظر یک مسئول اجرایی به تشریح روند تشکیل دبیرخانه منطقه پنج پرداخته و کلیاتی از سیاستهای اجرایی بازآفرینی شهری  را تشریح نمود.ایشان انتظارات خود از دانشگاه را در قالب انتقال تجارب جهانی؛تشکیل بانک اطلاعاتی بازآفرینی در دانشگاههای سطح منطقه؛مستند سازی همایشها و رویدادها؛ترویج و انتقال دانش به دیگران و ایجاد شبکه های دانشی در منطقه عنوان کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان دانشگاههای منطقه ضمن تقدیر از تشکیل دبیرخانه علمی به ارائه دیدگاهها و نظریات خود پرداخته و با تائید برگزاری ماهیانه این جلسات و مدیریت و برنامه ریزی جلسه بعدی در شهریور ماه در دانشگاه بیرجند؛با ایجاد یک کانال مشترک در فضای مجازی موافقت کرده تا از این طریق تبادل آرا به شکل مستمر بین اعضا ادامه داشته باشد.

در پایان متن بیانیه تهیه شده اولین نشست تخصصی دبیرخانه علمی منطقه پنج قرائت گردید که در زیر امده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بيانيه ي اولين نشست دبيرخانه علمي جمع آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفريني شهري منطقه ۵ شرق کشور به تاریخ ۹۹/۵/۲۷ که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید به شرح زیر اعلام می گردد.
۱_ برگزاري ماهانه جلسات تخصصي هم انديشي بازآفريني به میزبانی دانشگاه های منطقه
۲_ جمع آوری و ارائه گزارش دانشگاهها از فعالیت ها و اقدامات حوزه بازآفريني شهرستان
۳_ ايجاد دفتر ارتباط با حوزه بازآفريني شهري ذيل دفتر ارتباط با جامعه.
۴_ زمينه سازي برگزاري نشست هاي تخصصي و همايش هاي علمي جهت انتقال تجربيات اجرايي حوزه بازآفريني شهري
۵_ ايجاد مشوق هاي لازم براي اعضاي هيئت علمي علمي جهت مأموريت هاي ارتباط با جامعه در حوزه بازآفريني شهري
۶_ ايجاد کارگروه هاي تخصصي تبديل تجارب به شبکه هاي دانشي کاربردي و قابل ترويج.
۷_ ارتباط سازنده دانشگاهها با ستادهاي بازافريني شهرستان جهت معرفي تجربيات و دستاوردهاي حوزه بازآفريني از طريق تشکيل هسته هاي دانشي.
۸_ ايجاد شبکه هاي دانش بازآفريني منطقه ۵ متشکل از هسته هاي دانشي شهرستان هاي منطقه.
۹_ تأسیس پژوهشکده ی مشترک مطالعات بازآفرینی شهری در منطقه به منظور حمایت از پژوهش های مشترک دانشگاهی در محلات و محدوده های هدف بازآفرینی منطقه.
۱۰_ تبدیل تجربیات ارزشمند اجرایی در حوزه بازآفرینی شهری منطقه به بسته های دانشی قابل ترویج
۱۱_ اصلاح قوانین ارتقاء اعضاء هیئت علمی توسط هیئت امنای دانشگاهها در منطقه به منظور اصلاح آیین نامه ها و لحاظ کردن فعالیت های اعضاء هیئت علمی در فعالیت های بازآفرینی شهری منطقه
۱۲_ تأليف و ترجمه منابع جديد علمى به منظور ترويج علوم روزآمد حوزه مطالعات بازآفرينى در منطقه توسط دانشگاه¬ها
۱۳_ ايجاد و راه اندازى بانك مشترك اطلاعاتى مابين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى منطقه ۵

                                                                      و من الله التوفیق