عصر دیروز در اولین اولین نشست شورای سیاست گذاری همایش نکوداشت مجاهد نستوه آیت ا.. اسلامی سبزواری که باحضور آیت ا.. عالمی،ایت ا..اسلامی فرزند مرحوم اسلامی،معاون سیاسی فرماندار،امام جمعه و مسولین دانشگاه و شهرستان در دفتر امام جمعه سبزوار برگزار شد، اعضای شورای سیاستگذاری این همایش تعیین شد.
بر این اساس اعضای شورای سیاستگذاری همایش عبارتند از آیت ا..عالمی عضو مجلس خبرگان رهبری(رییس همایش)، امام جمعه شهرستان سبزوار،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی
رییس دانشگاه حکیم سبزواری (دبیر همایش)، شهردار سبزوار
رییس شورای شهر سبزوار
رییس اداره ارشاد اسلامی،شهرستان
رییس میراث فرهنگی شهرستان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، مدیر حوزه علمیه شهرستان سبزوار و آیت ا.. اسلامی فرزند مرحوم آیت ا..سلامی.