اولین نشست مشاورین روسای دانشگاه های کشور صبح روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مشاور محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار گردید.

 در این جلسه، خانم دکتر حجازی، مشاور محترم وزیر، ضمن ارائه گزارش مبسوط آماری، وضعیت موجود جامعه زنان در دستگاه های زیر مجموعه وزارت علوم را در وجوه مختلف آموزشی، پژوهشی و استخدامی بررسی نموده و بر اساس آن ها خواستار لزوم توجه به نکاتی در مورد توزیع مناسب جایگاه های استخدامی و مدیریتی بر اساس توزیع تخصص های موجود در مردان و زنان از وزیر محترم شدند.photo_2017-01-31_08-02-52

 در ادامه، جناب آقای دکتر فرهادی، ضمن با اهمیت خواندن به مسائل زنان به عنوان نیمی ازخانواده بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حمایت اکید خود را از طرح های عملیاتی پیشنهادی و قوانین داخلی مربوط به زنان از سوی کلیه نمایندگان زنان شاغل دانشگاه ها را اعلام فرمودند. پیش از این لزوم انتصاب مشاور زنان و خانواده از سوی مقام عالی وزارت به روسای دانشگاه های رتبه یک و دو ابلاغ شده بود.

 سرکار خانم ملاوردی، مشاور محترم رییس جمهوری، ضمن گزارش فرصت ها، فعالیت ها و امکانات وزارت علوم را بازوی قدرتمند تخصصی و فرهنگی مسوولان کشور خواندند و لزوم ارتباط بیشتر با دفتر زنان و خانواده را در پیشبرد ساختاری امور زنان مفید خواندند.

 در این جلسه همچنین، پیشکسوتان مشاوران امور زنان برخی از وزارت خانه ها در دوره های مختلف دولت، به انتقال تجربیات و راه کارهای خود پرداختند. مقرر گردید سند راهبردی فعالیت زنان دانشگاهی و برنامه عملیاتی آن به صورت منسجم به دانشگاه ها ابلاغ گردد.

 لازم به ذکر است خانم دکتر پورخاندانی به عنوان نماینده زنان دانشگاهی دانشگاه حکیم شرکت نمودند و گزارشی مبسوط از وضعیت و توانمندی های زنان دانشگاه حکیم سبزواری و برنامه های عملیاتی این دانشگاه ارائه کردند.