اولین نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری دومین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی  با حضور  دست اندرکاران این همایش در محل دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزوای برپا شد.

رئیس دانشگاه در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه هر ساله همایش های بسیاری در دانشگاه های کشور برگزار می شود که برخی از این برنامه ها هدف خاصی را دنبال نمی کنند، گفت: برگزاری بی هدف و بی تاثیر همایش های گوناگون سبب شده  که امروز عملا در کشور دچار نوعی همایش زدگی شده ایم.

دکتر جواد حدادنیا افزود: در برگزاری همایش های بین المللی و ملی سیاست دانشگاه حکیم سبزواری در سه سال گذشته بر برگزرای همایش های هدفمند و تاثیر گذار بوده است.

وی ادامه داد: رویکرد دیگری که در این سالها دانشگاه در بحث برگزاری همایش  ها دنبال کرده است، رویکرد تمرکززدایی  و دادن استقلال به دانشکده ها در برگزاری این برنامه ها است.

دکتر حدادنیا با اشاره به اینکه   در این رویکرد به دانشکده اختیار انجام کارها و دادن مسئولیت به نیروهای جوان و توانمند تازه نفس داده می شود تصریح کرد: با این سیاست نشاط و پویایی و انگیزه به نیرو های تازه داده می شود و نیروهایی زبده و کارآمد ساخته می شوند.

وی با تاکید بر اینکه این رویکرد در اولین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی آغاز شد و در بیست و پنجمین سمینار جبر به بار نشست خاطر نشان کرد: امید داریم اثرات مثبت این سیاست در دومین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران هر چه بیشتر شکوفا شود.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه ضمن اشاره به مبحث مدیریت دانش یادآور شد: انتظار داریم دانشکده ادبیات پس از تجربه خوب برگزاری اولین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران با استفاده از تجربیات بدست آمده با رفع کاستی ها و برخی مشکلات اولین دوره، در همایش پیش رو زمینه اعتلای دانشگاه را فراهم کند.

در ادامه  دکتر مهیار علوی مقدم رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس همایش  به بیان کلیاتی در مورد اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده پرداخت و گفت: برگزاری اولین دوره از همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در دانشگاه حکیم سبزواری تجربه موفقی بود که نتایج بدست آمده از آن در برگزاری دومین دوره این همایش ما را یاری خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در بحث آموزش زبان های خارجی در کشور معضلات بسیار داریم افزود: برآنیم تا با برگزاری خوب دومین دوره این همایش زمینه ارتقای علمی و پژوهشی دانشگاه را فراهم کنیم.

دکتر مهیار علوی مقدم اظهار امیدواری کرد: در این نشست و نشست‌های آتی شورای هماهنگی بتوانیم با هم‌فکری اعضای شورای به رشد و ارتقای سطح کمی و کیفی این رویداد کمک کنیم.
در ادامه نشست اعضای جلسه ضمن مرور رویکرد نخستین دوره همایش و دستاوردهای آن در خصوص زمانبندی اجرایی، جهت گیری و محورهای کلان دومین همایش وسیاستگذاری های لازم در خصوص محتوای همایش تبادل نظر  کردند.

سازوکارهای دعوت از ذینفعان این حوزه در کشور، دعوت از مهمانان خارجی و برگزاری نشست های تخصصی و برگزاری کارگاه های آموزشی از دیگر موضوعاتی است که در این جلسه در مورد آنها تبادل نظر و تصمیم گیری شد.