به همت سازمان مردم نهاد بیداری و همکاری کانون امید دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن حمایت از بیماران ام اس  اولین همایش آگاه سازی ام اس در غرب خراسان رضوی برگزار شد.