اداره بهزیستی سبزوار و کانون امید دانشگاه حکیم سبزواری در قالب گروه های امید و بیداری با همیاری انجمن حمایت از بیماران «ام اس» سبزوار اولین همایش «آگاه سازی بیماران ام اس در غرب استان خراسان رضوی» را در حوزه های دانشگاه ها و مراکز آموزشی برگزار می کنند.

زمان: یکشنبه ۱۹/۸/۹۸ – ساعت ۱۲

مکان: تالار استاد شریعتی