مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری پژوهش سرای زبان شهر حکیم دکتر عادل برگزار می کند : اولین کارگاه آشنایی با روش های نوین تحقیق مورد CDST ، علاقه مندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت آموزش های آزاد به نشانی : www.hsu.ac.ir/azad مراجعه نمایند . شماره تماس جهت کسب اطلاعات تکمیلی : ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۷۹ –

نشانی آدرس تلگرام :https://t.me/Adel_zabanshahrehakim