به  همت دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری  و با همکاری گروه ریاضی کاربردی  کارگاه  دو روزه علمی ـ پژوهشی با عنوان:«اولین کارگاه محاسبات موازی»با استقبال خوب اساتید و دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزورای برگزار شد.


 گفتنی است مدرس این کارگاه دکتر حامد هاشمی مهنه عضو هیأت علمی پژوهشگاه هوا و فضای تهران است

آشنایی با انواع ماشین های موازی، برنامه نویسی C و Fortran درمحیط لینوکس، معرفی نرم‌افزارهای OpenMP و MPI ،  برنامه‌نویسی موازی با نرم‌افزار  Matlabبخشی از اهداف این کارگاه بود.