نخستین آزمون تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری در روز سه شنبه مورخه۱۲ مهرماه در محل سالن کامپیوتر معاونت پژوهشی واقع در طبقه اول کتابخانه مرکزی برگزار شد.
نماینده دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو بیان کرد: این آزمون در محیطی استاندارد و آرام با مشارکت ۱۷ نفر داوطلب از ساعت ۰۷٫۳۰ الی ۱۰٫۳۰ برگزار شد.
آقای هادی کیخسروی اظهار داشتند که آزمون تولیمو یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی بویژه دانشجویان دکتری می باشد که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.
شایان ذکر است آزمون تولیمو به صورت هفته در میان در روزها ی سه شنبه برگزار می شود و حوزه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت مداوم این آزمون را برگزار خواهد کرد.