مرکز آموزش های آزاد دانشگاه با همکاری موسسه حقوقی و داوری قانون یار اسرار در نظر دارد اوّلین دوره تخصصی ” تربیت داور حقوقی داخلی” را برگزار نماید.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  از طریق سایت www.hsu.ac.ir/azad اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعاتی بیشتر با شماره تماس های ۰۹۱۵۵۷۵۶۸۱۴ – ۴۴۰۱۲۸۷۹ تماس بگیرید.