«دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت نثر فارسی» طی روزهای اوّل تا سوم آبان ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

«دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت نثر فارسی»، با هدف آگاه کردن دانشجویان و دانش پژوهان با فرهنگ، اندیشه و زبان غنی فارسی و آشنایی هرچه بیشتر با تاریخ، تاریخ نگاری، تاریخ بیهقی و ابوالفضل بیهقی، بهره مندی از پژوهش های جدید و مطالعات میانه رشته ای  در عرصة متن پژوهی و نثر پژوهی و حوزه های نقدادبی و زیباشناسی متن، مطالعات زبانی، داستان پردازی، تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، جغرافیا و…،تعامل و گفتگوی استادان، پژوهشگران و فرهیختگان در عرصة زبان وادب فارسی، نثر کهن گرانسنگ فارسی، مباحث بیهقی پژوهی و نثر پژوهی و پیوند زبان- تاریخ، بسط و گسترش پژوهش پیرامون پیوندهای نثر کلاسیک و نثر معاصر به ویژه در حوزة « خراسان بزرگ» وتاکید بر تاثیر متون منثور کلاسیک بر نثر معاصر و جایگاه نثر درروزگار ما، درروزهای اوّل تا سوم آبان ۱۴۰۱ توسط گروه زبان وادبیات فارسی دردانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

این مطلب را دبیر همایش در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت. دکتر مهیار علوی مقدم اشاره کرد مراسم افتتاحیة این همایش از ساعت ۹ تا ۱۱ روز یک شنبه اوّل آبان و به مناسبت روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در تالار استاد شریعتی دانشگاه برگزار می شود و در آن، علاوه بر قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اموربین الملل و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف، دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو پیوستة فرهنگستان زبان وادبیات فارسی ایران، دکتر محمود جعفری دهقی، رییس انجمن ایران شناسی ایران، پروفسورسید حسن امین، استاددانشگاه گلاسکوی اسکاتلند و شماری دیگر ازبیهقی پژوهان و نثر پژوهان سخنرانی می کنند و از کتاب « نثرپرنیانی» مجموعه چکیده مقالات همایش رو نمایی خواهدشد.

دبیر همایش افزود دراین همایش سه روزه، هفت نشست علمی- تخصصی درزمینه های جایگاه  تاریخ بیهقی و نثرفارسی  در  ایران و جهان، پژوهش‌های روایت شناسی و داستان‌پردازی  در تاریخ بیهقی، پژوهش های زیباشناسی و مطالعات نقد ادبی  تاریخ بیهقی، تاریخ و تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، مطالعات حقوقی تاریخ بیهقی، اندیشه‌های سیاسی در تاریخ بیهقی، مطالعات میان‌رشته‌ای تاریخ بیهقی و نثرفارسی برگزار خواهد شد ودر آن پژوهشگرانی از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان وبنگلادش به ارائه سخنرانی خواهندپرداخت. افتتاح نخستین نگارخانه روستایی درایران و ارائه گزارش برپایی « موزه نثر فارسی» ازدیگربرنامه های همایش است.

گفتنی است از آبان سال ۱۴۰۱، روز اوّل آبان به نام روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در تقویم ملّی کشور ثبت شده است.

 برنامه نهایی همایش و نشست های تخصصی

سایت همایش