ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از خاطرات ایثارگران دانشگاه

بی گمان ثبت حماسه ها و دلاورمردیهای ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، تاثیر به سزایی در ترویج و توسعه فرهنگ ناب دفاع مقدس دارد،

از این رو بنا به پیشنهاد برخی از عزیزان ایثارگر و تأیید و تأکید رئیس محترم دانشگاه، مقرر گردید که با همت هسته‌های دانشجویی نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از خاطرات ایثارگران مکرم و خانواده‌ی محترم شاهد دانشگاه اهتمام جدی صورت پذیرد.