معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مجوز ایجاد رشته جدید “مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب”  در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.

دکتر محمدرضا معین فرد  در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: شورای گسترش آموزش عالی  در جلسه مورخه۹۷/۱۱/۷ با تاسیس رشته فوق در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد .

وی ادامه داد: با اخذ این موافقت دانشگاه حکیم سبزواری می تواند از مهرماه سال جاری و همزمان با سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در رشته ی “مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب” دانشجو جذب کند.

دکتر معین فرد با تاکید بر اینکه صنعت آب را می توان در زمره صنایع مادر در کشورمان به حساب آورد، اظهار داشت: دورۀ کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب فعالیت داشته باشند.