طی مراسمی با حضور دکتر عراقی زاده مدیرکل هواشناسی استان خراسان رضوی، دکتر نصرآبادی معاون فرماندار سبزوار، رئیس اداره هواشناسی شهرستان، کوشکی شهردار و دکتر مولوی رئیس و مسولان دانشگاه؛ ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری کلنگ زنی شد.