مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری اقدام به ایجاد ایستگاه تست ایدز (استقرار مینی بوس آزمایش اچ آی وی ) کرد.

این ایستگاه با شعار روز جهانی ایدز“برای آگاهی از سلامت خود ، من هم آزمایش اچ آی وی می دهم ” و با حضور مشاورین بیماریهای رفتاری ودست اندرکاران آزمایش ایدز مرکز بهداشت سبزوار طی دو ساعت اقدام به تست اچ آی وی به صورت رایگان از داوطلبان کرد.