صبح امروز و همزمان با دهه مبارک فجر ایستگاه دوچرخه سواری دانشگاه حکیم سبزواری یا حضور مسئولین دانشگاه راه اندازی شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به افتتاح این پروژه ورزشی به روابط عمومی دانشگاه گفت: ایستگاه دوچرخه سواری دانشگاه حکیم سبزواری با بودجه ای بالغ بر ۸۴۲ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

دکتر زهرا استیری افزود: اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه توسط سازمان امور دانشجویان و حمایت دانشگاه تامین شده است.

وی اظهار داشت: افتتاح این پروژه های ورزشی در راستای ایجاد نشاط در محیط‌های دانشجویی صورت گرفت.