مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: سومین همایش سیمان و افق پیش رو، با محوریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری شرکت سیمان لار سبزوار روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در سالن همایش های رازی – تهران برگزار می شود.

دکتر احسان امیری راد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان، اقتصاد محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در صنعت سیمان، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) در صنعت سیمان، بهینه سازی و ارتقاء فناوری های تولید در صنعت سیمان، بهینه سازی مصرف انرژی و سوختهای جایگزین در صنعت سیمان و مدیریت اقتصادی ، مهندسی فروش و حمل و نقل در صنعت سیمان را از جمله محورهای این همایش است.
مدیر پژوهشی دانشگاه با یادآوری برگزاری دو دوره این همایش در آذر ماه ۹۴ و مهرماه ۹۵ عنوان کرد:خوشبختانه طی چند سال گذشته دانشگاه حکیم سبزواری، شرکت سیمان لار سبزوار و ماهنامه علمی-فنی-اقتصادی سیمان همکاری ثمربخشی را آغاز کرده‌اند و توانسته‌اند همکاری صنعت و دانشگاه را با برگزاری موفق دو دوره قبلی به مفهوم واقعی کلمه تا حدود زیادی محقق سازند.
دکتر امیری راد در ادامه با تاکید بر اینکه برگزاری چنین همایش هایی با مشارکت دانشگاه، صنعت و فعالین اقتصادی بخش صنعت سبب هم افزایی و همکاری بهتر این حوزه ها خواهد شد، یادآور شد: هدف از برگزاری این همایش ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان محققان، پژوهشگران، صنعتگران و سرمایه گذاران دخیل در صنعت سیمان، به عنوان صنعت مادر است.
مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزورای خاطرنشان کرد: همانند دوره های قبل همایش در این دوره نیز نمایشگاهی از توانمندی شرکت های داخلی به همراه آخرین دستاوردهای روز دنیا در زمینه صنعت سیمان در حاشیه برگزاری همایش برپاخواهد شد.