💠همایش نکوداشت حکیم سبزواری که به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی و انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری همزمان با روز ملی این فیلسوف بزرگ برگزار شد، در رسانه و خبرگزاری های مختلف بازتاب خوبی داشته است که در ادامه به چند نمونه از این بازتاب ها اشاره می شود:
 
🔹خبرگزاری بین المللی قران( ایکنا): تطبیق فلسفه و عرفان با آیات قرآن؛ از ابتکارات حاج ملاهادی سبزواری

http://iqna.ir/fa/news/3695164

 
🔹خبرگزاری ایسنا: ملاهادی سبزواری آثار خود را با روایات قرآنی منطبق کرده است

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=13027

 

🔹روزنامه خراسان: لزوم ثبت روز حاج ملاهادی سبزواری در تقویم رسمی کشور

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/19769/7/192784/0

 
🔹خبرگزاری ایرنا: بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری در سبزوار

http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82845805

 
🔹خبرگزاری فارس: مراسم بزرگداشت حاج ملاهادی سبزواری برگزار شد

http://razavi.farsnews.com/news/13961208001431