بازارچه تولیدات دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، رییس شورای شهر، رییس دانشگاه، مسولین شهری و دانشگاه ظهر دیروز در محل سایت قدیم دانشگاه افتتاح شد. خبرگزاری های مختلف به انعکاس خبر برپایی این بازارچه پرداخته اند که در ادامه چند نمونه از این انعکاس ها را از نظر خواهید گذراند.

 

ایرنا: بازارچه تولیدات دانشجویی در سبزوار برپا شد 

http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/83219577

 

ایسنا: برپایی بازارچه تولیدات دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری

https://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=143789

 

دانشجو: بازارچه تولیدات دانشجویی از ۴ اسفندماه در دانشگاه حکیم سبزواری برپا می‌شود

https://snn.ir/fa/news/747363/

 

صداوسیما : گشایش بازارچه تولیدات دانشجویی در سبزوار

http://www.iribnews.ir/fa/news/2362444/

 

فارس: برپایی بازارچه تولیدات دانشجویی در سبزوار.

https://www.farsnews.com/news/13971204001166/

Source: خبر