دومين روز از اردوى راهيان پيشرفت با هماهنگي قبلي به بازديد از مجتمع مس شهر بابك(ميدوك) در شهرستان شهر بابك استان كرمان اختصاص داشت مجتمع مس ميدوك در فاصله ٢٧ كيلومتري شهر بابك قرار داشته و به گفته مدير بهره بردارى ان يكي از بهره ورترين مجتمع هاي توليد در اين زمينه مي باشد.در ابتدا همكاران دانشگاه بخشهاي مختلف خطوط توليد و اتاق كنترل ان را بازديد و از نزديك با توضيحات مديران هر بخش با مراحل فني توليد آشنا گشتند سپس در جلسه اي با حضور مهندس حكمتي و ساير مديران مجتمع جلسه تبادل نظر موضوعات مورد علاقه طرفين برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا در زمينه ظرفيتهاي مختلف همكاري دانشگاه حكيم سبزواري با صنعت توضيحات جامعى توسط مدير ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ارائه شد و سپس مدير بهره برداري و ساير مديران خطوط توليد درخواستهاي خود را در زمينه قراردادهاي مشاوره اي با تيم هاي مشورتي از دانشگاه،نياز مبرم به همكاري همكاران گروه هاي مواد،پليمر و متالوژي،برقراري فرصتهاي مطالعاتي براى اساتيد گروه مكانيك،برق و ابزار دقيق،توسعه همكاريهاي ميان رشته اي ،جذب دانشجويان در دوره هاي كاراموزي،برگزارى دوره هاي آموزشي در مكانيك سيالات و همچنين حل مشكل خاصي همچون سيستم هاى خنك كننده دستگاه ها،جايگزيني روغن و گريسهاي خارجي با داخلي و برخي مسائل ديگر اشاره كردند در اين جلسه با تاكيد بر تبادل تفاهمنامه مشترك همكاريهاي متقابل،ضرورت ايجاد ارتباط براي تسريع در روند همكاريها مورد تاكيد قرار گرفت در پايان جلسه ضمن تقدير از ايجاد زمينه هاي اين بازديد،به رسم سپاس لوح تقديري از طرف دانشگاه به مدير واحد اهداء شد.
در ادامه سفر،مجتمع عظيم معدني گل گهر سيرجان و صنايع فولادي در شهرستان سيرجان مورد بازديد قرار گرفت در اين بخش از سفر گروه همراه با حضور در مجتمع فولاد سيرجان ايرانيان ضمن بازديد كامل از خطوط توليد كنستانتره و گندله و استماع توضيحات مديران بخشهاي مختلف در جلسه اي با حضور مهندس ترابي مديريت محترم فولاد و معاونين ايشان جلسه هم انديشي و گفتگوى مفصلي صورت داد.اين مجتمع به عنوان يكي از شركتهاي توليدي هولدينگ معظم ميت كو و ساير شركتهاي وابسته زنجيره كامل توليد كنستانتره،گندوله،اهن اسفنجي ،شمش ،ورق فولادي و ميلگرد را در منطقه كرمان به عهده دارند مهندس ترابي با توضيحات مشخصات كامل معادن ١ تا ٥ و ميزان توليد و اهميت اقتصادي فولاد سيرجان و ارائه چالشهاي ارتباطى دانشگاه و صنعت امادگى كامل واحد خود جهت انعقاد تفاهمنامه و فعاليتهاي مختلف پژوهشي با دانشگاه اعلام و درخواست نمود اعضاء هيات علمي حداكثر تلاش خود براي ايجاد اميد و تلاش در دانشجويان را سرلوحه كار خود قرار دهند وى با معرفي شركت فرتاك ايرانيان در تهران به عنوان متولي پيگيري امور پژوهشي شركت در خواست نمود دانشگاه از طريق ارتباط نزديك با اين شركت به حوزه پژوهشي شركت ورود پيدا كند،اعضاء هيات علمي حاضر نيز ضمن تقدير از پذيرايي گرم ايشان و همكاران محترم نقطه نظرات تخصصي خود را بيان نمودند در پايان با اهدا تنديس دانشگاه به ايشان از ارتباط سازنده و نگاه مثبت كاربردى اين واحد با دانشگاه تقدير به عمل امد.
اردوى راهيان پيشرفت در ادامه مسير راهي شهر كرمان شد تا روز سوم سفر خود را در اين شهر و برنامه هاي پيش بيني شده ادامه دهد.