بازديد اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه شاهرود از دانشگاه حکيم سبزواري

اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه شاهرود ضمن حضور در دانشگاه، جلسه مشترکي با اعضاي هيأت رئيسه و مسئولان دانشگاه حکيم سبزواري برگزار نمودند.

در اين جلسه پس  از قرائت کلام ا… مجيد، آقاي دکتر محمديان، رئيس دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به مهمانان گرانقدر، به ارائه گزارش مختصري از وضعيت آموزشي، دانشجويي، عمراني، فرهنگي و اداري و مالي دانشگاه پرداخت و ابراز اميدواري کرد که با برگزاري چنين جلساتي در آينده و تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه هاي مختلف مابين دو دانشگاه، در راستاي ارتقاي کمي و کيفي در تمامي حوزه ها، گام هاي اساسي برداشته شود.

آقاي دکتر مراد زاده، رئيس دانشگاه شاهرود نيز ضمن ابراز خوشوقتي از حضور مجدد در دانشگاه حکيم سبزواري، تغيير نام اين دانشگاه را به مسئولان تبريک گفت و ابراز اميدواري کرد که تجربيات مشترک دو دانشگاه در عرصه هاي مختلف، زمينه ساز توسعه کمي و کيفي آنها در آينده باشد.

همچنين بازديد از دانشکده ها و فضاهاي آموزشي و عمراني، از ديگر برنامه هاي مسئولان دانشگاه شاهرود در ادامه سفر به سبزوار بود.