بازدید سرزده رئیس دانشگاه از سالن غذاخوری دانشجویان

مقارن ظهر دیروز، رئیس دانشگاه به اتفاق هیأتی همراه، به طور سرزده از سالن غذا خوری دانشجویان بازدید به عمل آورد.

SONY DSC     SONY DSC

دکتر جواد حدادنیا ضمن حضور در جمع صمیمی دانشجویان، از نزدیک به گفتگو با آنها پرداخته و قول پیگیری مشکلات و مسائل مختلف آنان را داد.

SONY DSC     SONY DSC

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری که از اولین روزهای انتصاب خود، بازدیدهای سرزده از قسمت های مختلف دانشگاه را در برنامه کاری خود قرار داده است، با حضور در سالن غذاخوری دانشجویان به هنگام صرف نهار، از قسمت های مختلف سالن غذاخوری، شامل انبارها، سردخانه ها، کیفیت طبخ غذا و همچنین چگونگی توزیع غذا در بین دانشجویان بازدید به عمل آورده و دستورات مقتضی جهت اصلاح و سهولت برخی امور را، صادر کرد.

SONY DSC     SONY DSC

دکتر حداد نیا همچنین ضمن حضور در کنار دانشجویان، نهار را با آنها صرف کرد.


شایان ذکر است که آقایان همایی، مشاور رئیس و سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی، نصرتی پور، مدیر حراست، سلیمی، مسئول روابط عمومی و خانم زمانی نژاد، مسئول امور تغذیه دانشگاه، در این بازدید، ریاست محترم دانشگاه را همراهی می نمودند.

SONY DSC     SONY DSC