بازديد سرزده رئيس دانشگاه از سالن غذاخوري دانشجويان

مقارن ظهر ديروز، رئيس دانشگاه به اتفاق هيأتي همراه، به طور سرزده از سالن غذا خوري دانشجويان بازديد به عمل آورد.

SONY DSC     SONY DSC

دکتر جواد حدادنيا ضمن حضور در جمع صميمي دانشجويان، از نزديک به گفتگو با آنها پرداخته و قول پيگيري مشکلات و مسائل مختلف آنان را داد.

SONY DSC     SONY DSC

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري که از اولين روزهاي انتصاب خود، بازديدهاي سرزده از قسمت هاي مختلف دانشگاه را در برنامه کاري خود قرار داده است، با حضور در سالن غذاخوري دانشجويان به هنگام صرف نهار، از قسمت هاي مختلف سالن غذاخوري، شامل انبارها، سردخانه ها، کيفيت طبخ غذا و همچنين چگونگي توزيع غذا در بين دانشجويان بازديد به عمل آورده و دستورات مقتضي جهت اصلاح و سهولت برخي امور را، صادر کرد.

SONY DSC     SONY DSC

دکتر حداد نيا همچنين ضمن حضور در کنار دانشجويان، نهار را با آنها صرف کرد.


شايان ذکر است که آقايان همايي، مشاور رئيس و سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي، نصرتي پور، مدير حراست، سليمي، مسئول روابط عمومي و خانم زماني نژاد، مسئول امور تغذيه دانشگاه، در اين بازديد، رياست محترم دانشگاه را همراهي مي نمودند.

SONY DSC     SONY DSC