بازديد سرزده رئيس دانشگاه از کتابخانه مرکزي

در ادامه سلسله بازديدهاي سرزده رئيس دانشگاه از قسمت هاي مختلف، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۵ ديماه، رئيس دانشگاه، ضمن حضور در کتابخانه مرکزي و سالن هاي مطالعه، با دانشجويان در خصوص موارد مختلف به گفتگو پرداخت.

دکتر جواد حدادنيا که پيش از اين نيز به طور سرزده از بخش هاي مختلف انتظامات و سالن غذاخوري دانشگاه بازديد نموده بود، با حضور در کتابخانه مرکزي، از نزديک ضمن گفتگو با دانشجويان، دستورات مقتضي را نيز جهت اصلاح بعضي امور، صادر کرد.

SONY DSC

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري در جمع دانشجويان با اشاره به اينکه وي قبلاً نيز قول مساعد جهت بازديد از قسمت هاي مختلف دانشگاه را داده بود، در خصوص برخي خواسته هاي دانشجويان، قانون برنامه پنجم توسعه و ماده بيستم اين قانون را يادآور شد و افزود:

” در ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه کشور موارد درآمد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کاملاً روشن، تعيين شده است و با عنايت به بودجه اي که وزارت علوم براي دانشگاه حکيم سبزواري در نظر گرفته، تلاش مجموعه دست اندرکاران دانشگاه بايستي معطوف به ايجاد درآمد از طرق ديگر باشد و جبران مشکلات اقتصادي و کمبود اعتبارات مالي با تلاش مجموعه دانشگاه از جمله دانشجويان، کارکنان، اعضاي هيأت علمي و مسئولان، ميسر خواهد شد.”

SONY DSC

دکتر حدادنيا همچنين با اشاره به نمودار درآمدي برخي دانشگاه هاي مطرح کشور، ميزان درآمد حاصل شده اين دانشگاه ها را معادل بودجه اختصاصي وزارت علوم براي يکسال مالي آنها دانست و ابراز اميدواري کرد که با صرفه جويي عمومي و تلاش بيشتر در شناسايي بسترها و توانمندي هاي بالقوه دانشگاه حکيم سبزواري، اين توانمندي ها به فعل و در نهايت به درآمد براي دانشگاه منتج گردد و مکرراً مجموعه دانشگاه را به ايجاد تفکر لازم و به عمل رساندن اين راه کارها، توصيه نمود.

SONY DSC