معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست، مدیر حراست، مدیر تربیت بدنی،  مدیر اداری، مدیر عمرانی، مدیر دانشجویی به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی با حضور در خوابگاه اندیشه  با دانشجویان پسر ساکن خوابگاه دیدار و گفتگو کردند، در این جلسه پسران دانشجو مطالب و نقطه نظرات خود را با مسولان در میان گذاشتند.