اساتید دانشگاه پاریس ۱۳صبح امروز ضمن بازدید از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری از نزدیک باپتانسل علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آشنا شدند.
[foogallery id=”2840732″]