دکتر دلال عباس استاد تمام دانشگاه لبنان از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید و در جلساتی با حضور مسئولین دانشگاه حضور یافت.
دکتر دلال عباس ضمن حضور در دانشکده الهیات و معارف اسلامی و‌ادبیات و علوم‌انسانی با مدیران گروه های زبان فارسی و‌زبان و ادبیات عربی گفتگو داشتند و طی نشستی با رییس دانشکده الهیات ضمن ضرورت همکاریهای دوجانبه میان ایران و لبنان به بحث جذب دانشجو از این کشور نیز پرداخت.سپس با حضور در کلاس درس دانشجویان گروه عربی و گروه ادبیات فارسی گفتگوی صمیمانه ای با دانشجویان داشت.
در ادامه با همکاری دفتر مشاوره زنان نشستی را با عنوان حقوق زن در نص و در عمل در جمع بانوان دانشگاهی ایراد کرد.

گفتنی است دکتر دلال تا کنون بیش از ۱۰کتاب در موضوعات مربوط به ادبیات تطبیقی و‌ حقوق زن تالیف و ده ها کتاب از فارسی به عربی واز عربی به فارسی ترجمه کرده اند.