اعضاء هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و فناوران مرکز رشد دانشگاه از شرکت فولاد سنگان خواف بازدید کردند.

تیمی متشکل از اعضاء هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و فناوران مرکز رشد دانشگاه در شرکت فولاد سنگان خواف بازدیدی تخصصی انجام دادند. در ابتدای این بازدید جلسه ای تخصصی با دکتر یوسفی به عنوان رئیس پردیس فناوری صنایع معدنی به همراه مدیران ارشد شرکت فولاد سنگان برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مرتضی رضایی، رئیس پردیس فناوری دانشگاه موضوعاتی در مورد زمینه های های همکاری وچالش های موجود را مطرح کردند و در ادامه، آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد با تاکید بر پیشرفت پژوهشی جایگاه دانشگاه حکیم سبزواری در جمع دانشگاه های جهان، از توان محققان دانشگاه در راهبرد مشکلات شرکت فولاد سنگان اطمینان داد.
بازدید از چندین قسمت اصلی شامل تولید کنستانتره، تولید گنداله، بخش مدیریت نرم افزاری و آزمایشگاه ها صورت گرفت. در هریک از قسمت ها همکاران چالش های موجود را بصورت میدانی بازدید کردند. موضوعات سایش، خوردگی، مواد ته نشینی، حذف گوگرد و سیستم های نظارتی و مدیرتی از جمله چالش های موجود بود که بشدت توجه همکاران را به خود جلب کرد و قرار شد راهکاراهایی اندیشیده شود.
در حال حاضر واحد گندله و کنسانتره سازی این شرکت به ظرفیت اسمی هرکدام ۵ میلیون تن در سال در حال بهره برداری می باشد.رئیس آزمایشگاه مرکزی،  دکتر حسن اله داغی نیز بازدیدی تخصصی از مجموعه آزمایشگاهی این شرکت داشتند که پیشنهاد ایجاد انعقاد تفاهم نامه آزمایشگاهی و یا حتی کلی تر که منجر به برقراری فرصت های مطالعاتی ارتباط با صننعت اعضاء هیات علمی نیز شود.
در پایان خاطر نشان می شود گرچه همکاران سفری هشت ساعته را به جان خریدند و حتی زلزله اخیر راه هم از نزدیک لمس کردند ولی برقراری این رفت و آمدها بین دانشگاه و صنعت اهرم بسیار قدرتمندی برای ایجاد تحول صنعتی در جامعه است.

گفتنی است شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با هدف تولید پایداربخشی ازگندله مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ تاسیس شد. در حال حاضر واحد گندله و کنسانتره سازی این شرکت به ظرفیت اسمی هرکدام ۵ میلیون تن در سال در حال بهره برداری است.