رئیس و اعضای هیات رییسه دانشگاه از روند عملیات عمرانی و توسعه پردیس علم و فناوری بازدید کردند.

پس از این بازدید، جلسه ای با موضوع اشتغال زایی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تشکیل شد. لازم به ذکر است افزایش سطح اشتغال پذیری دانشجویان و همچنین کارآفرینی مبتنی بر دانش یکی از مهمترین اهداف دانشگاه حکیم سبزواری است. در این راستا، پردیس علم و فناوری سبزوار با همکاری پارک علم و فناوری خراسان در ۵۰ هکتار از اراضی دانشگاه برای استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در فضای دانشگاه و کمتر شدن فاصله بین دانشگاه و صنعت و همچنین اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان در حال راه اندازی است.

مرکز کارآفرینی و نوآوری و همچنین مرکز رشد دانشگاه به عنوان پیشرانهای پردیس علم و فناوری، به آمادگی ورود شرکت ها به پردیس علم و فناوری کمک می کنند.