با پیگیری های  صورت گرفته از طرف دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و دانشکده مهندسی برق بازدیدی به منظور آشنایی با بخشها و مراحل مختلف پالایش گاز در پالایشگاه  شهید هاشمی نژاد سرخس و شناخت نقطه نظرات مدیران و کارشناسان فنی پالایشگاه در زمینه تبادل همکاری و آشنایی با ظرفیتها و زمینه های  همکاری دو جانبه در بخشهای مختلف با حضور تعدادی از اعضا هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت در روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار شد.

در ابتدای این بازدید  چند تن از مهندسین با تجربه بخش های مختلف به اهمیت  کار بدون وقفه پالایشگاه  و نیز ارائه نقطه نظرات تخصصی و همچنین انتظارات دانشی خود از دانشگاه پرداخته و عمده درخواست خود را در حوزه کاربردی و حل مشکلات تخصصی بخشهای فنی اعلام کردند.

در ادامه معاونت  پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق به معرفی ظرفیتهای دانشگاه و نیز توان تخصصی همکاران گره برق پرداخت و  سه بخش عارضه یابی و کمک به شناخت مشکلات فنی از طریق عقد قراردادهای پژوهشی  و انجام فرصتهای مطالعاتی تمام وقت و نیمه وقت اعضا هیات علمی؛ طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز توسط همکاران گروه های فنی و مهندسی و همچنین زمینه سازی برای گذراندن دوره های کارآموزی دانشجویان فنی دانشگاه  را از بخش های قابل انجام متناسب با نیاز پالایشگاه و ظرفیتهای دانشگاه اعلام کرد. در همین جلسه به پیشنهاد مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت مقرر گردید در اسرع وقت تفاهمنامه ای برای امضا مدیران ارشد دو واحد تنظیم و درخواستها و ظرفیتهای همکاری طرفین به طور کامل و شفاف اعلام گردد.

سپس بعد از استماع نقطه نظرات سایر اعضا هیات علمی حاضر در جلسه بازدید از بخشهای مختلف پالایشگاه شامل اتاق های کنترل؛توربین های تولید برق؛کارگاه ها و آزمایشگاه های مختلف و مراحل فنی پالایش گاز به مدت چند ساعت انجام   گرفت و در نهایت در جلسه جمع بندی نهایی مقرر گشت با همکاری و مساعدت مسئول پژوهش پالایشگاه کار تنظیم و عقد تفاهمنامه فی مابین و خصوصا پیگیری انجام  دوره های فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی برای عارضه یابی و عقد قرارداد های پژوهشی مورد نیاز به سرانجام برسد.