بیش از هزارنفر از  دانش آموزان مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در چهارماه نخست سال تحصیلی جاری از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید و با پتانسل ها، امکانات، کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه آشنا شدند.

دکتر احسان کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و رابط آموزشی دانشگاه و آموزش و پرورش در این خصوص گفت: این دانش آموزان در بازدید خود از دانشگاه از بخش های محتلف از جمله آزمایشگاه های علوم و مهندسی، کتابخانه مرکزی و موزه دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.

 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: همچنین برای دانش آموزان پایه نهم کارگاه های رایگان انتخاب رشته جهت آشنایی با رشته های متوسطه دوم (ریاضی، تجربی، انسانی و..) و رشته های دانشگاهی مرتبط با آنها برگزار شد.