با همکاری و حمایت شرکت مدیریت اکتشاف نفت و حوزه ی فرهنگی دانشگاه، دانشجویان دانشکده ی مهندسی نفت و پتروشیمی با هدف آشنایی با فعالیت های اکتشافی نفت و گاز از پروژه ی لرزه نگاری دو بعدی درگز و زرینه کوه (سرخس) بازدید نمودند. در این بازدید که به سرپرستی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت برگزار شد، دانشجویان ضمن شرکت در کارگاه آموزشی تدارک دیده شده از فعالیت هایی همانند چیدمان ژئوفون ها، شوت دینامیتی و ویبراتوری، حفاری چال های بارگذاری دینامیت، بخش های GIS و QC، کابین لرزه نگاری و ….. بازدید نمودند. این بازدید در دو دوره ی دو روزه برای دانشجویان پسر و دختر از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ خرداد ماه برگزار شد.

از کارفرمای محترم (شرکت مدیریت اکتشاف نفت) و پیمانکار گرامی پروژه (شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش) و همین طور زحمات فراوان و بی شائبه ی جناب آقای دکتر رضا شمس (ناظر محترم کافرما) به جهت ایجاد شرایط برگزاری این بازدید، کمال امتنان حاصل است.

امید است با تقویت رابطه ی بین دانشگاه و صنعت، امکان حضور و بهره مندی هر چه بیشتر دانشجویان در مناطق عملیاتی مرتبط با رشته ی خود فراهم آید.